دختر:تو چرا نمیای خواستگاری من؟
پسر:آخه ترامپ قراره ایرانو ۱۰سال دیگه تحریم کنه بعد تو به فکر ازدواجی؟
دختر:خوب هنوز که نکرده بیا ازواج کنیم
پسر:میگم اصلا شاید جنگ بشه من بخوام برم جبهه و اگر شهید بشم چی؟
دختر:خوب تا شهید نشدی بیا ازدواج کنیم من اسم تورو میزارم رو بچمون
پسر:اصلا اینا به کنار آب ایران داره تموم میشه خشکسالی میشه و هممون قراره از تشنگی بمیریم
دختر:خوب میریم ونیز زندگی میکنیم اونجا آب زیاده
پسر:ببین باید زودتر میگفتم ولی من سرطان دارم
دختر:عب نداره منم ایدز دارم پس زیاد وقت نداریم بیا ازدواج کنیم

منبع : وبلاگ کوچولوی من |مطالب طنز
برچسب ها : ازدواج کنیم